Cocoon
Legal Notice for using Let's CO Microsite

Cocoon, s.r.o., (“Cocoon”) is not responsible for material posted to this social media site and does not guarantee the content, accuracy, or use of the content in this site.

Cocoon does not in any way endorse or recommend individuals, products or services that may be discussed on this site.

Cocoon specifically disclaims all liability for claims or damages that may result from any posting on this site.

Cocoon accepts no responsibility for the opinions and information posted on this forum, and such opinions do not necessarily reflect the policies of Cocoon.  In no event shall Cocoon be liable to you or anyone else for any decision made or action taken by you in reliance on information on this site.

 

Agentura Cocoon, s.r.o., (“Cocoon”) není odpovědná za umístění obsahu na webové stránce cocoon.cz/letsco, ani za obsahy použité na této stránce na sociálních médiích a neručí za obsah, přesnost nebo užívání obsahu na těchto místech.

Cocoon není v žádném případě neschvaluje ani nedoporučuje jednotlivce, produkty nebo služby, které mohou být navrženy nebo diskutovány na této stránce.

Cocoon es výslovně zříká veškeré odpovědnosti za nároky nebo škody, které mohou vyplynout z jakéhokoli jednání způsobené umístěním slovních spojení  na této stránce.

Cocoon nenese žádnou zodpovědnost za názory a informace zobrazených na této stránce, a tyto názory nemusí nutně odrážet politiky agentry Cocoon. V žádném případě nenese agentura Cocoon odpovědnost vůči uživatelům ani nikomu jinému z jakéhokoli rozhodnutím nebo jednáním s odvoláním na informace na těchto stránkách.

Loading...