Cocoon
Podmínky používání webu

Souhlasím se zasíláním elektronické pošty s obchodním sdělením ze serveru www.cocoon.cz podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude zprava ve formátu HTML budou grafické prvky uloženy na serveru www.cocoon.cz a nebudou součástí elektronické pošty. Každé jednotlivé obchodní sdělení zaslané elektronickou poštou bude obsahovat krátký návod k odhlášení odběru podobných obchodních sdělení. Odesláním údajů souhlasím, aby agentura Cocoon, s.r.o., sídlem v Praze 1, Široká 5, IČ: 25079484, (dále Cocoon) zpracoval mnou zadané údaje v nezbytném rozsahu pro účely využívání služeb serveru www.cocoon.cz a agentry Cocoon, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.

Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:

ke správné funkčnosti našich stránek,
při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,
pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

Jaké soubory cookie používáme:

Používané cookie soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle.

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,
analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,
esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

Loading...