Cocoon
Zásady ochrany osobních údajů

Správcem  osobních údajů je společnost Cocoon, s.r.o., sídlem v Praze 1, Široká 5, IČ: 25079484 / DIČ CZ25079484.

Využití a zpracování osobních údajů provádíme v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (GDPR).

Informace, které nám dobrovolně poskytnete, budou využity k účelu, pro který jste nám je předali. Vaše údaje nepředáme bez vašeho výslovného souhlasu třetí straně, pokud nám to nebude ukládat nebo umožňovat zákon. Rovněž s nimi budeme nakládat s maximální důvěrností.

Jste oprávněni vznášet námitky proti využití vašich osobních údajů za účelem reklamy, průzkumu trhu či veřejného mínění.  Rovněž máte právo vyžádat si u nás přístup k uloženým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

V případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše stránky pravidelně aktualizujeme v souladu s nejnovějšími bezpečnostními technickými opatřeními, abychom zabránili případnému úniku či zneužití Vašich osobních údajů.

Naše stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu pomocí cookies.

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.

Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:

ke správné funkčnosti našich stránek,
při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,
pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

Jaké soubory cookie používáme:

Používané cookie soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle.

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,
analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,
esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

Loading...