Cocoon
Legal Notice for using Let's CO Microsite

„Cocoon s.r.o., as a provider of service, in accordance with all valid law regulations, especially with DIRECTIVE 2000/31/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, with Act no. 480/2004 Sb., About certain services of information society and with Act no. 89/2012 Sb., Civil code, is not any way responsible for all content of information (texts, scripts, photos, videos, discusses etc.) placed at this website. Cocoon s.r.o. does not approve any information, which could be lawless (illegal), and such information does not reflect (express) attitude or policy of Cocoon s.r.o., and Cocoon s.r.o. will be, in accordance with valid law regulation, lock up (unavailable) this information. Cocoon s.r.o. is not reliable for any information, which could be posted at this website. Nobody is not legitimated to claim any damages, or harm caused by information poste dat this website agains Cocoon s.r.o.“

„Cocoon s.r.o., jakožto poskytovatel služby, v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, neodpovídá žádným způsobem za obsah informací (textů, fotek, videí, diskuzí, apod.) umístěných na této stránce. Cocoon s.r.o. žádným způsobem neschvaluje jakékoliv informace, jež by mohly být protiprávní, taková informace nevyjadřuje postoj a politiku společnosti,  a  Cocoon s.r.o. bude v souladu s právními předpisy takové informace, o nichž se dozví, neprodleně znepřístupňovat. Cocoon s.r.o. se výslovně zříká veškeré odpovědnosti za informace, které na této stránce mohou být sdíleny uživateli a taktéž nelze na společnosti Cocoon s.r.o. uplatnit jakékoliv nároky na náhradu škody v souvislosti s neschválenými informacemi, které se na této stránce mohou vyskytnout.“

Loading...